“Go & Grow” af Bondora ligner den ultimative opsparingsmulighed, her er hvad du skal være opmærksom på

Bondora "Go & Grow" kan ligne den ultimative opsparingsmulighed, men at få "bankens" afkast direkte på sin opsparingskonto er ikke uden risiko.

Hvem ville ikke ønske de fik bankens afkast direkte på sin opsparingskonto, i stedet for de 0% i rente vi alle ser lige nu? Bondora har for nyligt lanceret deres nyeste tiltag Go & Grow, hvor investorer får muligheden for at blive placeret i Bondora & deres låneportefølje med et forventet afkast på maksimalt 6,75%. Samtidig giver det muligheden for at tage penge ud efter behov mod et gebyr på 1 euro og renten betales hver eneste dag til kontoen, mens man i en normal bank må nøjes med at få den udbetalt en gang om året – hvis man ikke skal betale rente, eller overhovedet får nogen.

Tja, 6,75% mod at det koster et gebyr på 1 euro, eller blive ved med at få 0% og hæve gratis.. Men er det så enkelt? Slet ikke. Når du investerer hos Bondora køber man rettighederne til et krav mod en låntager, som har optaget et lån der skal betales rente og afdrag af. Ved at tilføre midler til Go & Grow accepterer man de krav Bondora stiller, i deres Go & Grow Terms (GG-Terms) som giver Bondora autorisation til at foretage en række køb og salg af rettigheder på krav, mellem dig og Bondora. 

Hvad indebærer Go & Grow?

  • Alle midlerne der overføres til Go & Grow placeres i lån ud fra bestemmelserne i GG-Terms. Du kan ikke selv vælge hvilke du køber, det gør Bondora.
  • Når man tager penge ud af Go & Grow, sælger man rettighederne på kravene til Bondora. Salgsprisen er defineret i GG-Terms, salgsprisen vil blive udbetalt med det samme, så længe rettighederne kan blive solgt med det samme. I tilfælde af at andre Go & Grow brugere ikke har tilstrækkelig midler til at købe rettighederne, vil betalingen blive udsat og betalt i dele hvis eller når det nødvendige beløb bliver tilgængelig.
  • Du accepterer at betale 1 euro hver gang du anmoder om at få udbetalt beløbet til salgsprisen – altså hæver fra Go & Grow. 
  • Man kan flytte sine nuværende lån til Go & Grow, mod samtidig at acceptere værdien af kravene fastsættes af Bondora.

 

Noteringsværdige risici ved at bruge Go & Grow fra Bondora

Ingen statsgaranti
Ingen aktiver på Go & Grow kontoen er garanteret af en statsfond eller på anden måde sikret. Sker der noget med midlerne, er de ikke under garantifonden på 100.000 euro.

Afkastet på 6,75% er baseret på historiske data
Selvom Bondoras statistiske analyse af mange års data indikerer, at du får 6,75% i afkast, er analysen baseret på tidligere afkast fra lignende porteføljer af rettigheder til krav på låntagere og det er derfor ikke en garanti for at samme afkast vil fortsætte i fremtiden.

Mulig reduktion i værdien
Værdien man opnår ved at sælge rettighederne til andre på Bondora fastsættes af Bondora, og den kan være mindre end låntager skylder.

Mindre afkast og højest 6,75%, hvis noget
Den mulige profit ved at bruge Go & Grow kan være mindre end den profit man kunne opnå ved at investere i de samme lån direkte på bondora.com. Ydmere er det maksimale afkast begrænset til højest at være 6,75%, alt over ligges til side for at kunne sikre samme afkast fremadrettet.

Mulighed for tab eller intet effektivt afkast
Mens det totale afkast er begrænset til 6,75%, er profitten ikke garanteret. Da man køber og sælger rettigheder til krav på låntagere, vil det mulige tab ultimativt afhænge af hvor godt låntagerne overholder kravet. Det er altså muligt at tabe hele kapitalen eller at afkastet du modtager fra din Go & Grow konto bliver mindre end værdien af de bagvedliggende lån.

Restriktioner på håndtering af aktiverne
Du kan hverken sælge, overføre eller på anden måde disponere over lånene på din Go & Grow konto, andet end at sælge aktiverne til Bondora efter betingelserne fastsat i GG-Terms.

Meget begrænset kontrol
Du kan ikke sælge enkelte bestemte lån i din Go & Grow portefølje, du kan kun sælge en bestemt procentdel af lånene eller dem alle på en gang til Bondora. Du kan ikke selv fastsætte prisen som fordringerne købes og sælges til – både priserne er fastsat ud fra GG-Terms og ved at acceptere betingelserne godkender du på forhånd disse priser.

Mulig forsinkelse ved likvidering
I det tilfælde at andre Go & Grow brugere ikke har tilstrækkelig kapital til at købe rettighederne fra Bondora, som køber dem af dig når du anmoder om at likvidere dine aktiver i Go & Grow, vil udbetalingen blive udsat til et ukendt tidspunkt hvor der er tilstrækkelig midler i Go & Grow til det. Derfor er brugen af Go & Grow ikke sammenligneligt med indskudskonti eller investeringskonti, da der er en risiko for man ikke kan likvidere aktiverne og udbetale pengene øjeblikkeligt, samtidig med bevarelse af værdien ikke er garanteret.

Mulighed for misbrug af brugere du giver adgang til din Go & Grow konto
I det tilfælde, at du giver en anden person adgang til din Go & Grow konto eller deler en portefølje med en og denne person har adgang til at hæve fra kontoen, kan de overføre pengene til deres egen konto, mens du stadig vil være forpligtet til at betale skat af overskuddet. Så tænk dig om før du bruger delefunktionen.

Skat
Da konceptet er helt nyt, er det ikke til at sige, om Bondora har ret i at overskuddet først er skattepligtigt når man hæver afkastet, dette er ud fra loven i Estland og ikke nødvendigvis gældende i Danmark. Skatten vil afhænge af dine specifikke omstændigheder og det anbefales derfor altid du rådfører dig med en revisor eller konsulent på området. 

*Ovenstående dækker ikke nødvendigvis all risici og restriktioner ved at benytte Go & Grow. Du bør læse GG-Terms nøje og rådføre dig med en ekspert for at være sikker på at forstå alle risici forbundet med Bondora og Go & Grow. På mange måder ligner produktet Bondora tilbyder Credit Default Swaps, som er meget komplicerede og risk-orienterede finansielle produkter!

GG-Terms: Bondora Go & Grow Terms Of Use

Kilde: https://www.bondora.com/en/gogrow-riskstatement

Seneste P2P-regnskaber

Søger du crowdlending kapital?

Månedligt nyhedsbrev

Hold dig opdateret om tendenser, virksomheder og muligheder inden for Peer-to-Peer investering. 

© P2P Invest ApS 2020

Luk menu